Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 10´2019

FA9A
HC1A
HZ9A
NF9A
PC1A
PD1A
PZ1A
MK4A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
TC4A
TH4A
TK4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
201401099
A1
2016.12.30
№12
2018.12.28
№12
2019.08.28
201690819
A1
2017.01.30
№1
2018.12.28
№12
2019.08.16
201690835
A1
2017.04.28
№4
2018.12.28
№12
2019.09.17
201691389
A1
2016.11.30
№11
2018.12.28
№12
2019.08.23

наверх