Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 01´2019

FA9A
FC9A
HC1A
HZ9A
NF9A
PC1A
PD1A
MF4A
MK4A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
TC4A
TH4A
TK4A
TZ4A
  

MK4A ПЕРЕЧЕНЬ ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ, УТРАТИВШИХ СИЛУ ВВИДУ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

Номер евразийского патента, код вида документа Дата публикации, номер Бюллетеня № заявки Дата подачи заявки Дата истечения срока действия, код государства
000879
B1
2000.06.26
№3
199801066 1998.12.02 2018.12.03
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
001252
B1
2000.12.25
№6
199801020 1998.12.17 2018.12.18
BY, MD, RU
001299
B1
2000.12.25
№6
199900753 1998.12.17 2018.12.18
RU
001668
B1
2001.06.25
№3
200000662 1998.12.08 2018.12.09
AZ, KZ, RU
001700
B1
2001.06.25
№3
200000617 1998.12.04 2018.12.05
AZ, KZ
001894
B1
2001.10.22
№5
200000727 1998.12.16 2018.12.17
RU
002008
B1
2001.10.22
№5
200000639 1998.12.11 2018.12.12
RU
002140
B1
2001.12.24
№6
200000670 1998.12.17 2018.12.18
KZ, TM, RU
002214
B1
2002.02.28
№1
200000669 1998.12.17 2018.12.18
KZ, TM, RU
002763
B1
2002.08.29
№4
200000731 1998.12.12 2018.12.13
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
002904
B1
2002.10.31
№5
200000679 1998.12.15 2018.12.16
RU
002933
B1
2002.10.31
№5
200000582 1998.11.27 2018.11.28
RU
003136
B1
2003.02.27
№1
200000676 1998.12.15 2018.12.16
BY, KZ, MD, RU
003190
B1
2003.02.27
№1
200000592 1998.11.13 2018.12.24
AZ
003284
B1
2003.04.24
№2
200000677 1998.12.15 2018.12.16
RU
003390
B1
2003.04.24
№2
200000673 1998.12.15 2018.12.16
BY, RU
004269
B1
2004.02.26
№1
200000601 1998.12.01 2018.12.02
RU
004761
B1
2004.08.26
№4
200000629 1998.12.08 2018.12.09
RU
007218
B1
2006.08.25
№4
200401473 1998.11.30 2018.12.01
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
009283
B1
2007.12.28
№6
200601132 1998.11.30 2018.12.01
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU

наверх