Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 07´2018

FA9A
FC9A
HZ9A
NF9A
PC1A
PD1A
LD4A
MK4A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
TC4A
TH4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
201400632
A1
2014.09.30
№9
2018.03.30
№3
2018.06.06
201501077
A1
2017.01.30
№1
2018.01.31
№1
2018.05.28

наверх