Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 10´2014

FA9A
HC1A
HK9A
HZ9A
NF9A
PC1A
PD1A
LD4A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
PZ4A
RH4A
TC4A
TH4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
200602062
A1
2007.04.27
№2
2013.08.30
№8
2014.06.04

наверх