Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 3´2014

FA9A
HK9A
HZ9A
NF9A
MC4A
MF4A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
QB4A
QC4A
QZ4A
TC4A
TH4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
201001545
A1
2012.02.28
№2
2013.11.29
№11
2014.01.30
201100206
A1
2011.08.30
№4
2013.12.30
№12
2014.02.12
201101121
A1
2012.01.30
№1
2013.05.30
№5
2014.02.05

наверх