Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 09´2013

FA9A
HC1A
HZ9A
NF9A
PC1A
PD1A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
TC4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
200702237
A1
2008.06.30
№3
2013.07.30
№7
2013.08.13
201070316
A1
2010.12.30
№6
2013.07.30
№7
2013.08.06

наверх