Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 02´2013

FA9A
HC1A
HK9A
PC1A
PD1A
MM4A
NF4A
TZ4A
  

MM4A ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА ИЗ-ЗА НЕУПЛАТЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ПОШЛИНЫ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО В СИЛЕ

Номер евразийского патента, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Код государства (по стандарту ВОИС ST. 3), на территории которого прекращено действие патента Дата прекращения действия Код государства, на территории которого продолжается действие патента
000429
B1
1999.06.24
№3
KG, KZ, RU, TJ 2012.05.15 -
000722
B1
2000.02.28
№1
RU 2012.05.30 -
000733
B1
2000.02.28
№1
KZ, RU 2012.05.28 -
000963
B1
2000.08.28
№4
RU 2012.05.29 -
001056
B1
2000.08.28
№4
RU 2012.05.10 -
001304
B1
2000.12.25
№6
RU 2012.05.15 -
001596
B1
2001.06.25
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.14 -
001752
B1
2001.08.27
№4
RU 2012.05.02 -
002058
B1
2001.12.24
№6
AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.21 AM, RU
002265
B1
2002.02.28
№1
AZ, KZ 2012.05.21 RU
002685
B1
2002.08.29
№4
BY, KZ, MD, RU 2012.05.19 -
002771
B1
2002.08.29
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.31 -
002908
B1
2002.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.07 RU
002920
B1
2002.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.07 RU
003829
B1
2003.10.30
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.31 -
003855
B1
2003.10.30
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.12 -
003922
B1
2003.10.30
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.18 -
004021
B1
2003.12.25
№6
RU 2012.05.23 -
004099
B1
2003.12.25
№6
RU 2012.05.17 -
004112
B1
2003.12.25
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.09 -
004199
B1
2004.02.26
№1
AZ 2012.05.09 BY, RU
004730
B1
2004.08.26
№4
RU 2012.05.25 -
004794
B1
2004.08.26
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.11 RU
004818
B1
2004.08.26
№4
BY, KZ 2012.05.29 -
004864
B1
2004.08.26
№4
RU 2012.05.17 -
004963
B1
2004.10.28
№5
TM 2012.05.11 BY, RU
005083
B1
2004.10.28
№5
BY, KZ 2012.05.29 -
005462
B1
2005.02.24
№1
RU 2012.05.09 -
005632
B1
2005.04.28
№2
RU 2012.05.27 -
005685
B1
2005.04.28
№2
BY 2012.05.12 RU
006049
B1
2005.08.25
№4
RU 2012.05.22 -
006475
B1
2005.12.29
№6
KZ, RU, TM 2012.05.22 -
007008
B1
2006.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.25 RU
007083
B1
2006.06.30
№3
BY, RU 2012.05.14 -
007091
B1
2006.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.29 -
007294
B1
2006.08.25
№4
RU 2012.05.19 -
007301
B1
2006.08.25
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.15 -
007951
B1
2007.02.27
№1
KG 2012.05.13 AZ, BY, KZ, RU, TJ
008331
B1
2007.04.27
№2
RU 2012.06.01 -
008882
B1
2007.08.31
№4
AM, BY, KZ, RU 2012.05.27 -
008954
B1
2007.10.26
№5
AM, BY, KZ, RU 2012.05.27 -
009174
B1
2007.12.28
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.11 RU
009240
B1
2007.12.28
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.05 -
009252
B1
2007.12.28
№6
BY 2012.05.19 RU
009292
B1
2007.12.28
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.19 -
009339
B1
2007.12.28
№6
KZ, RU 2012.05.21 -
009468
B1
2007.12.28
№6
BY, RU 2012.05.07 -
009673
B1
2008.02.28
№1
KZ 2012.05.28 RU
009759
B1
2008.04.28
№2
RU 2012.05.06 -
009780
B1
2008.04.28
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.06.01 -
010068
B1
2008.06.30
№3
KZ, RU 2012.05.05 -
010110
B1
2008.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.15 RU
010143
B1
2008.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.28 RU
010195
B1
2008.06.30
№3
AZ, BY, RU 2012.05.11 -
010404
B1
2008.08.29
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.25 RU
010430
B1
2008.08.29
№4
RU 2012.05.28 -
010489
B1
2008.10.30
№5
BY 2012.05.05 RU
010531
B1
2008.10.30
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.07 -
010789
B1
2008.10.30
№5
RU 2012.05.12 -
010817
B1
2008.12.30
№6
RU 2012.05.24 -
011069
B1
2008.12.30
№6
AZ, BY, KZ, MD, RU, TM 2012.05.10 -
011204
B1
2009.02.27
№1
AZ, KG, TJ, TM 2012.05.18 KZ, RU
011280
B1
2009.02.27
№1
RU 2012.05.11 -
011403
B1
2009.02.27
№1
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.11 -
012038
B1
2009.06.30
№3
BY, RU 2012.05.12 -
012199
B1
2009.08.28
№4
AZ, RU 2012.05.10 -
012280
B1
2009.08.28
№4
AM, AZ, BY, KZ, RU 2012.05.26 -
012330
B1
2009.08.28
№4
RU 2012.05.18 -
012574
B1
2009.10.30
№5
KZ 2012.05.26 BY, RU
012628
B1
2009.10.30
№5
RU 2012.05.18 -
012678
B1
2009.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.25 RU
012759
B1
2009.12.30
№6
BY, KZ, MD 2012.05.12 RU
012779
B1
2009.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.28 -
012859
B1
2009.12.30
№6
RU 2012.05.05 -
012871
B1
2009.12.30
№6
RU 2012.05.24 -
012956
B1
2010.02.26
№1
RU 2012.05.06 -
013099
B1
2010.02.26
№1
AZ, BY, KG 2012.05.27 RU
013181
B1
2010.02.26
№1
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.08 RU
013189
B1
2010.02.26
№1
KZ, RU 2012.05.05 -
013216
B1
2010.04.30
№2
BY, KZ, RU 2012.05.14 -
013401
B1
2010.04.30
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.13 -
013542
B1
2010.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.06.01 -
013845
B1
2010.08.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.06.01 -
013924
B1
2010.08.30
№4
KZ, RU 2012.05.04 -
013946
B1
2010.08.30
№4
AM, KG, MD, TJ, TM 2012.05.13 AZ, BY, KZ, RU
014068
B1
2010.08.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.16 RU
014069
B1
2010.08.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.16 RU
014081
B1
2010.08.30
№4
BY 2012.05.18 RU
014123
B1
2010.10.29
№5
RU 2012.05.04 -
014236
B1
2010.10.29
№5
RU 2012.05.12 -
014400
B1
2010.10.29
№5
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.06.01 BY, RU
014491
B1
2010.12.30
№6
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.25 BY, RU
014505
B1
2010.12.30
№6
AM, BY, KG, MD, TJ 2012.05.09 AZ, KZ, RU, TM
014538
B1
2010.12.30
№6
BY 2012.05.12 -
014571
B1
2010.12.30
№6
AM, BY, KG, MD, TJ 2012.05.09 AZ, KZ, RU, TM
014711
B1
2011.02.28
№1
BY, MD 2012.05.09 AM, AZ, KG, KZ, RU, TJ, TM
014729
B1
2011.02.28
№1
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.31 -
014872
B1
2011.02.28
№1
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.26 RU
014904
B1
2011.02.28
№1
RU 2012.05.18 -
015008
B1
2011.04.29
№2
AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 2012.05.22 BY, KZ, RU
015084
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.31 RU
015087
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.26 -
015093
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.24 RU
015107
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.30 -
015124
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.24 RU
015154
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.13 RU
015168
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.16 RU
015178
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.10 RU
015206
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.05 RU
015207
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.25 RU
015216
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.22 RU
015218
B1
2011.06.30
№3
AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.23 AZ, RU
015263
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.18 RU
015286
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.05 RU
015301
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.11 BY, RU
015305
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 2012.05.16 BY, KZ, RU
015322
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.12 RU
015334
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.11 -
015342
B1
2011.06.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.16 RU
015369
B1
2011.08.30
№4
AM, BY, KG, MD, TJ 2012.05.09 AZ, KZ, RU, TM
015374
B1
2011.08.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.14 RU
015393
B1
2011.08.30
№4
AM, BY, KG, MD, TJ 2012.05.10 AZ, KZ, RU, TM
015429
B1
2011.08.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.14 RU
015454
B1
2011.08.30
№4
AM, AZ, KG, TJ, TM 2012.06.01 BY, KZ, MD, RU
015492
B1
2011.08.30
№4
AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 2012.05.28 BY, KZ, RU
015501
B1
2011.08.30
№4
AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 2012.05.07 KZ, RU
015528
B1
2011.08.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.23 -
015572
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.29 BY, RU
015574
B1
2011.10.31
№5
AM, BY, KG, KZ, MD, TM 2012.05.08 AZ, RU, TJ
015582
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.24 RU
015598
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, MD, TJ 2012.05.12 KZ, RU, TM
015604
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.04 RU
015625
B1
2011.10.31
№5
AM, BY, KG, MD, TJ 2012.05.15 AZ, KZ, RU, TM
015628
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.25 RU
015630
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.24 RU
015631
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.24 RU
015632
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.23 -
015650
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.07 -
015655
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.24 RU
015662
B1
2011.10.31
№5
AM, KG, KZ, TJ, TM 2012.05.02 AZ, BY, MD, RU
015663
B1
2011.10.31
№5
MD, RU 2012.05.26 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM
015679
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 2012.05.21 BY, KZ, RU
015693
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.09 BY, RU
015702
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 2012.05.29 BY, KZ, RU
015731
B1
2011.10.31
№5
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.17 -
015765
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.04 BY, RU
015771
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.19 BY, RU
015785
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.17 RU
015794
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.04 RU
015796
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.19 BY, RU
015813
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.18 -
015854
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.21 RU
015857
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.14 RU
015859
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.25 RU
015863
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.06.01 -
015893
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 2012.05.22 BY, KZ, RU
015895
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.21 RU
015899
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.27 -
015942
B1
2011.12.30
№6
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.05 RU
015994
B1
2012.01.30
№1
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.27 -
016039
B1
2012.01.30
№1
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.03 RU
016072
B1
2012.01.30
№1
BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.19 AM, AZ, RU
016091
B1
2012.02.28
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.17 RU
016093
B1
2012.02.28
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.26 RU
016115
B1
2012.02.28
№2
AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 2012.05.21 KZ, RU
016159
B1
2012.02.28
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.02 RU
016160
B1
2012.02.28
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.24 -
016161
B1
2012.02.28
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.06 -
016167
B1
2012.02.28
№2
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2012.05.27 -
016175
B1
2012.02.28
№2
AM, BY, KG, MD, TJ, TM 2012.05.28 AZ, KZ, RU
016200
B1
2012.03.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.10 RU
016231
B1
2012.03.30
№3
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.28 BY, RU
016265
B1
2012.03.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.23 RU
016268
B1
2012.03.30
№3
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.13 BY, RU
016296
B1
2012.03.30
№3
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.23 RU
016301
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, MD 2012.05.25 BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
016305
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, MD 2012.05.16 BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
016307
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.03 BY, RU
016308
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.24 RU
016315
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.07 RU
016316
B1
2012.04.30
№4
AM, BY, KG, MD, TJ, TM 2012.05.21 AZ, KZ, RU
016329
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 2012.05.03 RU
016367
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 2012.05.14 KZ, RU
016386
B1
2012.04.30
№4
AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 2012.05.21 BY, KZ, RU
016393
B1
2012.04.30
№4
AM, KG, MD, TJ, TM 2012.05.18 AZ, BY, KZ, RU
016424
B1
2012.04.30
№4
AM, KG, MD, TJ, TM 2012.05.06 AZ, BY, KZ, RU

наверх