Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и евразийские патенты)"
Бюллетень 2´2012

FA9A
NF9A
PC1A
PD1A
MH4A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
QB4A
TH4A
  

PD4A РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ В ПОРЯДКЕ ПРАВОПРЕЕМСТВА

Номер евразийского патента, код вида документа Дата публикации,
№ Бюллетеня
Прежний владелец,
код страны
Новый владелец,
код страны
Дата и номер
регистрации
документа о правопреемстве
004378
B1
2004.04.29
№2
МОТОРОЛА ИНК. (US) МОТОРОЛА СОЛЮШНЗ, ИНК. (US) 2011.12.26
1367/1П-004378

наверх