Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 4´2011

FA9A
HC1A
NF9A
PC1A
PD1A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
QB4A
QZ4A
RH4A
TC4A
TH4A
TK4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации,
№ Бюллетеня
Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
200800281
A1
2009.06.30
№3
2011.02.28
№1
2011.06.02
200802102
A1
2010.06.30
№3
2011.02.28
№1
2011.05.30
200900026
A1
2009.08.28
№4
2010.12.30
№6
2011.06.07
200900706
A1
2009.10.30
№5
2011.06.30
№3
2011.07.21
200901558
A1
2010.04.30
№2
2011.04.29
№2
2011.06.20

наверх