Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 1´2010

FA9A
HK1A
HM1A
NF9A
MF4A
MM4A
NF4A
PC4A
PD4A
QB4A
TH4A
TK4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
200800180
A1
2008.08.29
№4
2009.12.30
№6
2010.01.19

наверх