Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 3´2008

FA9A
HC1A
NF9A
PC1A
PD1A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
QB4A
QC4A
TC4A
TH4A
TK4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки,
код вида документа
Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки,
№ Бюллетеня
Дата восстановления права на евразийскую заявку
200601482
A1
2007.02.27
№ 1
2008.04.28
№ 2
2008.04.18

наверх