Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 2´2008

FA9A
HC1A
NF9A
HK1A
PC1A
PD1A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
RH4A
QB4A
TH4A
TK4A
  

NF9A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКУЮ ЗАЯВКУ

Номер евразийской заявки, код вида документа Дата публикации, № Бюллетеня Дата публикации сведений об отзыве заявки, № Бюллетеня Дата восстановления права на евразийскую заявку
200300724
A1
2004.12.30
№ 6
2006.04.28
№ 2
2008.02.20
200400202
A1
2004.08.26
№ 4
2007.06.29
№ 3
2008.02.15
200400738
A1
2005.12.29
№ 6
2008.02.28
№ 1
2008.03.13
200500122
A1
2005.12.29
№ 6
2007.06.29
№ 3
2008.01.30

наверх