Период публикации сведений в бюллетене: 2022.10.01 - 2022.10.31

MK4A ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА ВВИДУ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (25)

Номер евразийского патента,
код вида документа
Дата публикации,
№ Бюллетеня
Номер евразийской заявки Дата подачи заявки Дата истечения срока действия, код государства Дата публикации извещения
001064
B1
2000.10.30
No 5
199800478 1997.09.23 2022.09.24
KZ, RU
2022.10.12
003777
B1
2003.08.28
No 4
200000607 2000.07.03 2022.10.04
MD
2022.10.19
005350
B1
2005.02.24
No 1
200400496 2002.09.30 2022.10.01
RU
2022.10.19
005453
B1
2005.02.24
No 1
200400543 2002.09.23 2022.09.24
RU
2022.10.12
005546
B1
2005.04.28
No 2
200400322 2002.10.01 2022.10.02
RU
2022.10.19
005694
B1
2005.04.28
No 2
200400546 2002.09.24 2022.09.25
RU
2022.10.12
005869
B1
2005.06.30
No 3
200400403 2002.10.07 2022.10.08
RU
2022.10.26
006056
B1
2005.08.25
No 4
200400579 2002.09.25 2022.09.26
RU
2022.10.12
006546
B1
2006.02.24
No 1
200400372 2002.09.10 2022.09.11
BY, KZ, RU
2022.10.05
006602
B1
2006.02.24
No 1
200400448 2002.09.19 2022.09.20
BY, KZ, RU
2022.10.05
006779
B1
2006.04.28
No 2
200500093 2002.10.07 2022.10.08
RU
2022.10.26
006900
B1
2006.04.28
No 2
200500092 2002.10.07 2022.10.08
RU
2022.10.26
006991
B1
2006.06.30
No 3
200400494 2002.10.10 2022.10.11
RU
2022.10.26
007001
B1
2006.06.30
No 3
200400530 2002.10.11 2022.10.12
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.10.26
007011
B1
2006.06.30
No 3
200400411 2002.09.26 2022.09.27
KZ, RU
2022.10.12
007071
B1
2006.06.30
No 3
200400537 2002.09.30 2022.10.01
RU
2022.10.19
007274
B1
2006.08.25
No 4
200400481 2002.10.04 2022.10.05
RU
2022.10.19
008165
B1
2007.04.27
No 2
200400444 2002.09.18 2022.09.19
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.10.05
008168
B1
2007.04.27
No 2
200400474 2002.09.20 2022.09.21
RU
2022.10.05
008248
B1
2007.04.27
No 2
200400526 2002.10.11 2022.10.12
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.10.26
008862
B1
2007.08.31
No 4
200400471 2002.10.08 2022.10.09
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.10.26
009242
B1
2007.12.28
No 6
200400500 2002.09.20 2022.09.21
RU
2022.10.05
010053
B1
2008.06.30
No 3
200501293 2002.09.26 2022.09.27
KZ, RU
2022.10.12
010883
B1
2008.12.30
No 6
200400430 2002.09.06 2022.09.07
RU
2022.10.05
011096
B1
2008.12.30
No 6
200601269 2002.10.02 2022.10.03
BY, RU
2022.10.19