Период публикации сведений в бюллетене: 2022.09.01 - 2022.09.30

MK4A ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА ВВИДУ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (8)

Номер евразийского патента,
код вида документа
Дата публикации,
№ Бюллетеня
Номер евразийской заявки Дата подачи заявки Дата истечения срока действия, код государства Дата публикации извещения
001425
B1
2001.02.26
No 1
199900232 1997.08.21 2022.08.22
BY, KZ, RU
2022.09.07
001809
B1
2001.08.27
No 4
199900944 1998.05.14 2022.08.28
KZ
2022.09.14
005831
B1
2005.06.30
No 3
200400360 2002.08.23 2022.08.24
RU
2022.09.07
006481
B1
2005.12.29
No 6
200400359 2002.08.23 2022.08.24
RU
2022.09.07
006601
B1
2006.02.24
No 1
200400384 2002.08.30 2022.08.31
RU
2022.09.14
007564
B1
2006.12.29
No 6
200400371 2002.09.03 2022.09.04
RU
2022.09.21
012444
B1
2009.10.30
No 5
200400333 2002.08.20 2022.08.21
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.09.07
014802
B1
2011.02.28
No 1
200400345 2002.08.23 2022.08.24
KZ, RU
2022.09.07