Период публикации сведений в бюллетене: 2022.08.01 - 2022.08.31

NF4A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ (11)

Номер евразийского патента,
код вида документа
Дата публикации,
№ Бюллетеня
Дата подачи евразийской заявки Право на патент восстановлено за следующие годы действия патента Код государства, в отношении которого восстановлено право на патент Дата публикации извещения
008541
B1
2007.06.29
No 3
2004.08.09 16-18 AZ, BY, KZ, RU 2022.08.16
028513
B1
2017.11.30
No 11
2015.12.28 7 BY, KZ, RU 2022.08.24
031297
B1
2018.12.28
No 12
2016.12.19 6 AM, AZ, BY, KZ, RU, TJ 2022.08.24
031781
B1
2019.02.28
No 2
2014.07.21 8 AM, BY, KZ 2022.08.02
032443
B1
2019.05.31
No 5
2014.12.19 8 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 2022.08.10
032471
B1
2019.05.31
No 5
2017.08.08 5 KZ 2022.08.17
032641
B1
2019.06.28
No 6
2015.10.30 7 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 2022.08.03
033321
B1
2019.09.30
No 9
2015.08.19 7 RU 2022.08.24
034991
B1
2020.04.15
No 04
2012.10.27 10 BY, KG 2022.08.31
035734
B1
2020.07.31
No 07
2018.10.22 4 BY, KZ, RU 2022.08.03
036047
B1
2020.09.18
No 09
2012.07.09 1-11 AM, AZ, BY, KZ, RU, TJ, TM 2022.08.03