Период публикации сведений в бюллетене: 2021.08.01 - 2021.08.31

NF4A ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ (14)

Номер евразийского патента,
код вида документа
Дата публикации,
№ Бюллетеня
Дата подачи евразийской заявки Право на патент восстановлено за следующие годы действия патента Код государства, в отношении которого восстановлено право на патент Дата публикации извещения
011125
B1
2008.12.30
No 6
2005.11.25 16 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2021.08.04
019375
B1
2014.03.31
No 3
2011.08.22 9-10 RU 2021.08.17
021891
B1
2015.09.30
No 9
2012.06.22 9 AZ, BY, KG, KZ 2021.08.18
024021
B1
2016.08.31
No 8
2011.08.08 9-11 KG, KZ, RU, TJ, TM 2021.08.31
024269
B1
2016.09.30
No 9
2010.08.11 11 MD 2021.08.05
024810
B1
2016.10.31
No 10
2011.10.06 9-10 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2021.08.25
026382
B1
2017.04.28
No 4
2015.09.01 4-6 RU 2021.08.31
028617
B1
2017.12.29
No 12
2014.01.15 6-8 AM, AZ, BY, KZ, RU, TJ 2021.08.11
029264
B1
2018.02.28
No 2
2013.12.18 8 KZ, RU 2021.08.26
031316
B1
2018.12.28
No 12
2011.10.06 1-10 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 2021.08.25
034485
B1
2020.02.12
No 02
2018.09.19 1-3 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 2021.08.05
034673
B1
2020.03.05
No 03
2018.09.28 1-3 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 2021.08.04
035571
B1
2020.07.09
No 07
2016.08.10 1-5 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ 2021.08.18
035669
B1
2020.07.23
No 07
2014.12.22 1-7 KZ, RU 2021.08.10