Период публикации сведений в бюллетене: 2021.03.01 - 2021.03.31

MK4A ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА ВВИДУ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (14)

Номер евразийского патента,
код вида документа
Дата публикации,
№ Бюллетеня
Номер евразийской заявки Дата подачи заявки Дата истечения срока действия, код государства Дата публикации извещения
002518
B1
2002.06.27
No 3
200100193 2001.02.28 2021.03.01
RU
2021.03.17
003408
B1
2003.04.24
No 2
200100197 2001.02.28 2021.03.01
AM, AZ, BY, KZ, KG, TJ
2021.03.17
003869
B1
2003.10.30
No 5
200200632 2001.03.05 2021.03.06
AZ, BY, KZ, TM, RU
2021.03.24
003972
B1
2003.12.25
No 6
200201048 2001.03.14 2021.03.15
RU
2021.03.31
004056
B1
2003.12.25
No 6
200101261 2001.02.28 2021.03.01
BY, KZ
2021.03.17
004100
B1
2003.12.25
No 6
200200857 2001.02.14 2021.02.15
AZ, KZ, TM, RU
2021.03.03
005125
B1
2004.12.30
No 6
200201142 2001.02.19 2021.02.20
RU
2021.03.11
005132
B1
2004.12.30
No 6
200100198 2001.02.28 2021.03.01
AM, AZ, BY, KZ, KG, TJ, RU
2021.03.17
005583
B1
2005.04.28
No 2
200200890 2001.02.20 2021.02.21
RU
2021.03.11
005738
B1
2005.06.30
No 3
200200891 2001.02.19 2021.02.20
RU
2021.03.11
005830
B1
2005.06.30
No 3
200200989 2001.03.14 2021.03.15
RU
2021.03.31
005996
B1
2005.08.25
No 4
200200862 2001.02.15 2021.02.16
AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM
2021.03.03
006241
B1
2005.10.27
No 5
200300948 2001.03.16 2021.03.17
RU
2021.03.31
006606
B1
2006.02.24
No 1
200200897 2001.02.26 2021.02.27
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2021.03.17