ПОИСКОВЫЕ ПОРТАЛЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ХИМИЯ
МЕДИЦИНА
БИОТЕХНОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ
ФИЗИКА

Ф И З И К А

Annals of Physics

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00034916

www.benran.ru

(1990-1999, 2003-2004)

European Journal of Physics

https://iopscience.iop.org/journal/0143-0807

www.benran.ru

(1990-1991, 1994-1995)

American Physical Society Journals

http://publish.aps.org

Health Physics

http://www.health-physics.com

www.benran.ru

(1990-1991, 1994-1997, 1999-2000, 2002, 2005-2006)

Journal of the Mechanics and

Physics of Solids

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00225096

www.benran.ru

(1990-1991, 1998-1999)

Physical Review Letters

http://prl.aps.org

www.benran.ru

(1990-2007)

Physical Review Online Archive

http://prola.aps.org

Physics Reports

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03701573

www.benran.ru

(1990-2007)

Proceedings of the IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title

www.benran.ru

(1990-1991, 1993-2001, 2003-2006)

Materials Chemistry and Physics

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02540584

www.benran.ru

(1990-1991, 1998)

Journal of Alloys and Compounds

(химия, физика)

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388

(1991 – н/в)

Рефераты. Полные описания платные

www.benran.ru

(1990-2007)

Applied Physics Letters

(физика)

http://apl.aip.org

(1962 - н/в)

Рефераты. Полные описания платные

www.benran.ru

(1990-2007)

Журнал Технической Физики

С 1996 по н.в.

http://journals.ioffe.ru/jtf/

Физика и Техника Полупроводников

С 1996 по н.в.

http://journals.ioffe.ru/ftp/

Физика Твердого Тела

С 1996 по н.в.

http://journals.ioffe.ru/ftt/

 

наверх