РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Государственное агентство по интеллектуальной собственности
Республики МолдоваРеспублика Молдова являлась участницей Евразийской патентной конвенции с 16 февраля 1996 года по 26 апреля 2012 года.

С 27 апреля 2012 года действует Соглашение между Правительством Республики Молдова и Евразийской патентной организацией о правовой охране изобретений на территории Республики Молдова после денонсации Республикой Молдова Евразийской патентной конвенции. Текст Соглашения

Национальный патентный орган - Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI).

Новости

AGEPI a participat la Grupul de lucru privind instrumentele și practicile comune în materie de marcă și design

AGEPI participated in the Working Group on Common Trademark and Design Tools and Practices

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

Ședința Comisiei de Contestații

AGEPI a semnat un nou Plan de acțiuni privind colaborarea bilaterală cu OEB